SLÖJD

Vi slöjdar i Ålevik på måndagar kl 16.30-19.00.
Vi arbetar då med allehanda slöjdarter.

Kontaktpersoner:
Lilian Persson, tel 0523-123 06, 073-093 35 49 

Några av våra slöjdare visar vad vi sysslar med vid Lyse Hembygdsdag

 

 

Slöjdare i arbete vid LFG:s Kulturdag