GRUPPFOTO

 

Ett tidigt LFG på 1920-tale

                      

LFG 1 år - 1945

Stående: Gerd Johansson, Ture Bengtsson, Greta Hermansson, Doris Möller, Inga Juliusson, Kerstin Karlsson-, okänd, Sonja Andersson, Bell Svensson, Ingrid Nilsson, Lilly Johansson, Per Upper, Elmer Severinsson. 
Sittande på cenen: Rune Olsson, okänd, Villard Lycke, Gunvor Andersson, Erik Skoogh, Inga-Britt Johansson, Hugo Alfredsson, Stina Hansson, Sven-Erik Andersson, Kerstin Andersson. 
Sittande: Barbro Nilsson, Gösta Andersson, Gudrund Johansson, Gustav Johansson, Lilly Arenius. 
På golvet: Spelmannen G. E. Kulander. 

 


LFG 5 år - 1949

Bakre raden: Henry Svantesson, Erik Skoogh, Alf Olsson, John Anders Johansson, Ragnar Niklasson. 
Stående: G.E. Kulander, Uno Qvillberg, Ingrid Qvillberg, Gunvor Andersson, Kathe Thorsson, Sonja Andersson, Sanny Skoogh, Gösta Andersson. 
Sittande: Lilly Ahrenius, Sven-Erik Andersson, Gustav Johansson, Inga Andersson. 
På golvet: Kerstin Andersson; Karin Pettersson.

 

 

LFG 10 år - 1954

Stående längst bak: Kalle Svärd, Gustav Johansson, Leif Sederlo,. Knut Svärd. 
Stående: Rune Olsson. Gösta Andersson, John Anders Johansson, Uno Qvillberg, Bell Svensson, Gunnel Sederlo, Ture Bengtsson, Brita Bengtsson, Erik Skoogh, Sven-Erik Andersson, Alf Olsson. 
Sittande: Marita Svärd, Inger Berglund, Yvonn Fredh, Ingrid Qvillberg, Kerstin Andersson, Mats Andersson. 
På golvet: Alva Johansson, Gunvor Andersson, Inga Magnusson, Sanny Skoogh, Inga Andersson, Lilly Arenius. 

 


LFG 15 år - 1959 (Englandsresenärer)

Från vänster: Gösta Andersson, Sanny Skoogh, Erik Skoogh, Lilian Hagström, Rune Olsson, Gunvor Andersson, Ingvar Persson, Harriet Berlin, Bengt Widholm, Inger Berglund, Mats Andersson, Kerstin Andersson, Hjalmar Hammarqvist. 

 


LFG 20 år - 1964

Stående: Gösta Andersson, Erik Skoogh, Kerstin Lindberg, Bengt Widholm, Mariann Lindberg, Tage Norder, Barbro Stranne, Kenneth Lundqvist, Bell Svensson, Bengt Hansson, Lars Palmen, Lillan Persson, Bertil Hammargren, Ingvar Persson, Gustav Johansson, Sven-Erik Andersson. 
Sittande: Inga Andersson, Sanny Skoogh, Barbro Söderberg, Ulla Lundvall, Gunvor Andersson, Ingvor Andersson, Anita Kristiansson, Eva Skoogh. 
Sittande på golvet: Inger Johansson, Eva Kristiansson, Ulla Widholm, Ulla Kristiansson. 

 

 

LFG 25 år - 1969

Översta raden: Gösta Andersson, Erik Skoogh, Bertil Hammargren, Roy Andersson, Kenneth Lundqvist, Bengt Hansson, Ingvar Persson, Martin Andersson, Arne Apelman, Mats-Ove Maxell, Mauritz Bratt. 
Mittenraden: Mats Andersson, Lilian Persson, Kerstin Andersson, Ulla Widholm, Bengt Widholm, Eivor Andersson, Åke Andersson, Kathe Bratt, Lars-Olof Stilgård, Bertil Nilsson. 
Sittande: Inga Andersson, Inger Hedlund, Gustav Johansson, Gunnel Davidsson, Margot Hammargren, Lena Johansson. 
Sittande på golvet: Elisabet Nilsson, Brita Bengtsson, Birgitta Hansson, Ingvor Broman, Margareta Apelman. 


LFG 30 år - 1974

Bakre raden: Ingemar Jirhem, Ingvar Persson, Stig Persson, Gösta Andersson, Inga Andersson, Brita Bengtsson, Bengt Widholm, Ulla Widholm, Conny Jidetoft. 
Andra raden: Karl Maurits Bratt, Kathe Bratt, Margareta Jirhem, Britt-Marie Nilsson, Rosmari Jidetoft, Kerstin Pettersson, Bengt Gyllenros, Eivor Andersson, Åke Andersson, Kenneth Lundqvist, Jan Andersson, Åke Lundh, Lars-Erik Håkansson, Bertil Hammargren, Erik Skoogh, Benny Stromén. 
Sittande: Kerstin Andersson, Mats-Ove Maxell, Lilian Persson, Roy Andersson, Christina Netshage, Margot Hammargren, Kerstin Jungebro, Mats Andersson, Ingegerd Hermansson, Gunilla Håkansson. 
Sittande på golvet: Bertil Nilsson, Barbro Maxell, Lena Stilgård, Lars-Olof Stilgård. 


LFG 35 år - 1979

Bakre Raden: Kerstin Jungebro, Erik Skoogh, Leif Andersson, Erik Mattsson, Stig Persson, Lilian Persson, Karl-Erik Olofsson, Sigbritt Hermansson, Rosmary Regan, Sten Hermansson, Mariann Andersson, Ulla-Britt Eliasson, Kerstin Rosenberg, Karin Evling, Sven-Erik Evling, Kurt-Olof Öhrby, Bo Gillberg, Kenneth Lundqvist, Åke Lundh, Conny Jidetoft. 
Stånde på golvet: Rose-Marie Jidetoft, Ulla Palmen, Annika Sandstedt, Ingemar Jirhem, Signe Svensson, Inge Alfredsson, Barbro Bryske, Inga Öhrby, Margareta Jirhem, Gunlög Carlsson, Britta Strandberg, Kathe Bratt, Inga-Britt Willhed, Birgit Wall, Jan Carlström, Sylve Robertsson, Eva Sjöfelt, Jan Laiborn, Kerstin Andersson, Bertil Hammargren, Mats Andersson. 
Sittande: Brita Bengtsson, Britt-Marie Nilsson, Gösta Andersson, Inga Andersson, Karl Mauritz Bratt, Karl-Gösta Matsson, Mats-Ove Maxell, Margot Hammargren, Eivor Andersson, Rosita Laiborn, Anita Gustavsson, Ingvor Broman, Ingegerd Lundh. 
Sittande på golvet: Kristina Hård med Sofia, Anders Nilsson, Bertil Nilsson, Barbro Maxell, Lena Thuresson, Ulla-Britt Robertsson, Lars-Olof Stilgård, Lena Stilgård, Sven Alfredsson. 


LFG 40 år - 1984

Åke Lundh, Åke Andersson, Mats-Ove Maxell, Ingemar Jirhem, Bertil Hammargren, Lennart Lysell, Stig Persson, Sylve Robertsson. 
Margot Hammargren, Lena Andersson, Ragnar Pettersson, Günter Tischka,Lars-Peter Broberg, Inger Tischka, Inga Öhrby, Thomas Björklund, Hjördis Ivarsson, Lilian Persson, Kurt-Olof Öhrby, Rune Ivarsson, Karin Evling, Karl-Gösta Mattsson, Britt-Inger Svedberg, Sven-Olof Abrahamsson, Anders Persson, Jörgen Hammargren, Kenneth Lundqvist, Erik Skoogh, Ingvar Persson, Sven-Erik Anderssson. 
Eivor Andersson, Eva Lysell, Berit Björklund, Brita Bengtsson, Gunlög Karlsson, Eva-Lena Broberg, Mauritz Bratt, Berit Hallberg. 
Ulla Widholm, Monia Pettersson, Margareta Jirhem. 
Annette Karlsson, Birgit Wall, Gunvor Andersson, Kathe Bratt, Kerstin Andersson, Kjerstin Jungebro, Mats Andersson, Ingegerd Lundh. 
Eva Hansson, Christina Andersson, Barbro Maxell, Lena Stilgård, Lars-Olof Stilgård, Yngve Olsson, Inga-Britt Robertsson, Ingvor Broman, Bertil Nilsson, Elisabeth Olsson.

 

LFG 45 år - 1989

Bakre raden: Kalle Gustavsson, Anders Persson, Johan Anders Johansson, Kenneth Lundqvist, Ulla Widholm, Margareta Jirhem, Erik Skoogh, Jörgen Hammargren, Berit Hallberg, Karin Evling, Inger Tischka, Pontus Ankarskär, Hjördis Liden, Karl-Gösta Mattson. 
Stående: Gunnar Sandberg, Åke Lund, Stig Persson, Stefan Stolpe, Karl Mauritz Bratt, Günter Tischka, Ingemar Jirhem, Kathe Bratt, Kjell Liden, Bertil Hammargren, Eva Lysell, Lennart Lysell, Gunlög Karlsson, Aina Qvlllberg, Ulla-Christin Claesson, Ragnar Pettersson. 
Sittande: Bertil Nilsson, Monia Pettersson, Britt-Mari Nilsson, Lilian Persson, Gunvor Hammargren, Brita Bengtsson, Ingegerd Lundh, Britt-Inger Svedberg, Rita Stål, Eva Hansson, Birgit Wall. 
Sittande på golvet: Anna Liden, tvlllingarna Veronika och Viktoria Joshage, Malin Stilgård, Annette Berntsson, Lena Stilgård. 


LFG 50 år - 1994

Högst upp i berget: Sven-Erik Andersson, Lars-Olof Stilgård, Åke Andersson, Günter Tischka, Erik Skoogh, Ingvar Persson, Ingemar Jirhem, Sylve Robertsson, Pontus Ankarskär, Kjell Lidén, Karl-Gösta Matsson. 
Inger Tischka, Ulla Widholm, Gunvor Hammargren, Louise Lundh, Ingegerd Lundh. 
Helen Jorsund-Lysell, Per-Olof Lysell, Ulla-Christine Claesson, Åke Lundh, Arne Ruthström, Stig Persson, Bertil Hammargren, Kenneth Lundqvist, Ulla-Britt Robertsson, Ingemar Stjärnqvist, Lilian Persson, Sven-Olof Sandberg, Ragnar Pettersson, Lennart Lysell, Bertil Nilsson, Christer Dahlqvist, Carolin Sjöberg. 
Gunilla Dahlqvist, Maj-Lis Kajrud, Kathe Bratt, Gunvor Andersson, Karin Evling, Christina Anderssson, Britt-Marie Nilsson, Birgitta Hansson, Eivor Andersson, Birgitta Axelsson, Aina Qvillberg, Eva Kristiansson, Birgit Wall, Gunlög Stjärnqvist, Margareta Jirhem, Eva Lysell, John Anders Johansson, Karin Persson, Mats Lassehaag, Lena Stilgård. 
Kerstin Lassehaag, Mauritz Bratt, Marianne Ruthström, Inga-Britt Rutberg, Anna Olsson, Marie Ankarskär, Annette Povlsen, Monia Pettersson, Brita Bengtsson, Bengt Hansson. 


LFG 50 år - Jubileumsresa 1994


Stående: Birgitta Hansson, Eva Lysell, Lilian Persson, Ingegerd Lundh, Sven-Olof Sandberg, Louise Lundh, Aina Qvillberg, Eivor Andersson, Åke Andersson, Linea Lundh, Ulla Widholm, Ingemar Stjärnqvist, Birgitta Axelsson, Brita Bengtsson, Gunlög Stjärnqvist, Inger Tischka, Kathe Bratt, Marianne Ruthström, Anita Hakeröd, Inga-Britt Rutberg, Karl-Gösta Matsson, Margareta Jirhem, Maj-Lis Kajrud, Ragnar Pettersson, Monia Pettersson, Bertil Hammargren, Gunvor Hammargren, Gunvor Andersson, Christina Andersson, John Anders Johansson, Karin Evling. 
Sittande framför: Åke Lundh, Lennart Lysell, Ingemar Jirhem, Stig Persson, Bosse Gillberg, Bengt Hansson, Kjell Lidén, Sven Alfredsson, Mauritz Bratt, Jan-Erik Hakeröd, Arne Ruthström, Günter Tischka, Sven-Erik Andersson. 


LFG 55 år - 1999


Åke Lundh, Sven-Erik Andersson, Marita Olsson, Olle Olsson, Kjell Lidén, Ragnhild Jensen, Anders Persson, Gustav Persson, Christer Höglind. 
Ingvar Persson, Gunilla Dahlqvist, Christer Dahlqvist, Gunvor Hammargren, Ingemar Stjärnqvist, Bertil Hammargren, Lilian Persson, Stig Persson, Lennart Lysell, Sylve Robertsson, Günter Tischka, Brita Bengtsson, John Anders Johansson. 
Eva Lysell, Ulla-Christine Claesson, Britt-Marie Nilsson, Mauritz Bratt, Gunlög Stjärnqvist, Gunvor Andersson, Kathe Bratt, Arne Ruthström, Marianne Ruthström, Bertil Nilsson, Monia Pettersson, Ragnar Pettersson, Erik Skogh, Aina Qvillberg, Sven-Olof Sandberg, Kenneth Lundqvist, Birgitta Hansson, Ulla Widholm, Bengt Hansson, Karin Persson, Birgit Wall, Maj-Lis Kajrud. 
Sittande: Inga-Britt Rutberg, Oleana Hedman, Kristina Netshagen, Christina Andersson, Birgitta Axelsson, Ingegerd Lundh, Inger Tischka, Åke Andersson, Eivor Andersson, Eva Kristiansson.

 

LFG 60 år - 2004


Stående på scenen: Ingemar Jirhem, Ragnar Pettersson, Bengt Hansson, John Anders Johansson, Arne Ruthström, Sven-Olof Sandberg, Lennart Lysell, Bertil Nilsson, Mauritz Bratt, Sven-Erik Andersson, Ulla-Christine Claesson. 
Sittande på Scenen: Ulla Widholm, Lilian Persson, Ingegerd Lundh, Monia Pettersson, Brita Bengtsson, Aina Qvillberg, Gun Yndeheim, Ulla-Britt Robertsson, Britt-Marie Nilsson. 
Framför scenen: Irene Lundqvist, Gunlög Stjärnqvist, Stina Persson, Maria Ahlrot-Höglind, Birgit Wall, Karin Persson, Eivor Andersson, Karin Evling, Kenneth Lundqvist, Anders Persson, Hans-George Köweitz, Kathe Bratt, Gunvor Hammargren, Marita Olsson. 
Eva Lysell, Inger Tischka, Birgitta Hansson, Maj-Lis Kajrud, Inga-Britt Rutberg, Birgitta Axelsson, Marianne Ruthström, Eva Kristiansson, Christina Andersson, Gunvor Andersson, Margareta Jirhem. 
Karl-Gösta Mattsson, Günter Tischka, Åke Lundh, Sylve Robertsson, Christer Höglind, Olle Olsson, Stig Persson.

 

LFG 65 år - 2009


Bakre raden: Kerstin Andersson, Brita Bengtsson, Gunilla Dahlqvist, Britt-Mari Nilsson,
Ulla Widholm, Inger Tischka, Karl-Gösta Matsson, Ingemar Jirhem, Olle Olsson, 
Lilian Persson, Marita Olsson, Aina Qvillberg, Inga-Britt Rutberg. 
Stående: Christer Höglind, Bertil Nilsson, Hans-George Köwitz, Ulla-Britt Robertsson,
Kerstin Lassehaag, Karin Persson, Bengt Hansson, Christer Dahlqvist, Karin Evling, 
Birgitta Hansson, Stina Persson, Anders Persson, Ulla-Christine Claesson, 
Günter Tischka, Laila Johansson, Irene Lundqvist. 
Sittande: Roy Andersson, Annika Tischka, Gunvor Hammargren, Kenneth Lundqvist, Ingegerd Lundh,
Christina Andersson, Margareta Jirhem, Eva Lysell, Eva Kristiansson, 
Kathe Bratt, Gun Yndeheim. 
Sittande på golvet: Sven-Erik Andersson, Åke Lundh, Åke Johansson, Sylve Robertsson, Stig Persson,
Sven-Olof Sandberg, Birgitta Axelsson.

 

 

LFG 70 år - 2014


Bakre raden: Vidar Hultengren, Maria Ahlrot-Höglind, Anika Tischka, Ingrmar Stjärnqvist,

Olle Olsson, Marita Olsson, Stig Persson, Tina Arvidsdotter, Lars Lundbom.

Andra raden: Ulla-Christine Claesson, Eva Lysell, Gunlög Stjärnqvist, Karin Evling,

Birgitta Hansson, Eva Kristiansson, Ingemar Jirhem, Lilian Persson, Arne Ruthström, Bengt Hansson.

Tredje raden: Irene Lundqvist, Kerstin Lassehaag, Barbro Maxell, Ulla-Britt Robertsson,

Britt-Marie Nilsson, Kenneth Lundqvist, Brita Bengtsson, Sven-Erik Andersson, Christina Andersson,

Ulla Vidholm, Margareta Jirhem, Aina Qvillberg, Ulla Odell, Günter Tischka, Inger Tischka,

Monika Pettersson, Ragnar Pettersson, Inga-Britt Rutberg, Marianne Ruthström.

Främst sittande: Åke Lundh, Ingegerd Lundh, Birgitta Axelsson, Christer Höglind,

Karl-Gösta Mattsson, Gunvor Hammargren, Siv Simonsson, Sylve Robertsson. 

 

 

LFG 75 ÅR 2019

Karl-Gösta Mattsson Ingegerd Lundh Hans-Georg Köwitz Irene Lundqvist Sven-Erik Andersson Margareta Ringius Maria Ahlrot Höglind Kerstin Lassehag

 Sylve Robertsson Karin Evling Birgitta Hansson Brita Bengtsson Åke Lundh Aina Qvillberg Monia Pettersson Ragnar Pettersson

Arne Ruthström Eva Lysell Marianne Ruthström Bengt Hansson Günther Tischka Ingvor Hammargren

Olle Olsson Inger Tischka Ulla Odell Ulla Vidholm Lilian Persson Erik Peper

Christer Höglind Barbra Maxell Birgitta Axelsson Britt-Marie Nilsson Marita Olsson Eva Kristiansson Gun Yndeheim