STYRELSE o övriga KONTAKTPERSONER

Ordförande: Christer Höglind, tel. 070-441 39 12

Vice ordförande: Birgitta Axelsson, tel. 076-817 64 04

Sekreterare  Britt-Marie Nilsson tel, 0523-137 08, 073-0653490

Kassör: Olle Olsson, tel 0523-66 06 39, 070-688 00 19

Dans o musik: Birgitta Axelsson, tel 076 817 64 04

Slöjd: Lilian Persson, tel 0523-123 06, 0730-93 35 49

Aktivitetk: Ulla Vidholm, tel 0523-61 10 08, 073- 779 61 35

Ålevik: Britt-Marie Nilsson, tel 0523-137 08, 073-065 34 90

Uthyrning av Ålevik: Eva Lysell, tel 073-777 33 74

Kassör Ålevik: Olle Olsson, tel 0523-66 06 39, 070-688 00 19

 

Dansledare: Birgitta Axelsson, tel 076 817 64 04

Bingolotto: Olle Olsson, tel 0523-66 06 39, 070-688 00 19

Gillesnytt: Christer öglind, tel 0704 41 39 12

Hemsidan: Christer Höglind, tel 0704 41 39 12

Bidrag till Hemsidan kan även skickas till : gillesnytt@telia.com